Handbok för bruk av SCID-I & SCID-II (PDF)

250,00 kr

Handboken klargör hur man använder de olika versionerna av SCID för DSM-IV. Kriterierna för samtliga DSM-diagnoser i alla olika versioner av SCID granskas i detalj.

Artikelnr: ISBN: 91-973050-7-3-1 Kategorier: ,

Beskrivning

Info: 240 sidor.

Handboken klargör hur man använder de olika versionerna av SCID för DSM-IV. Kriterierna för samtliga DSM-diagnoser i alla olika versioner av SCID granskas i detalj. Till varje kriterium får läsaren tydliga exempel på vad som skall anses utgöra belägg för att kriteriet ifråga är uppfyllt. För denna angelägna diskussion har man intill nu saknat vägledning.

Handboken ger en detaljerad inblick i det sätt att tänka kring kliniska fenomen, som utmärker ett symtomklassificerande arbetssätt. Läsaren får därigenom en fördjupad förståelse för hur DSM-systemet är tänkt, och hur man bäst drar nytta av det som stöd i den kliniska vardagen.

Handboken är en given referensbok för var och en som arbetar med bedömningar och diagnostiska frågeställningar inom psykiatrin.

Vänligen observera att handboken levereras i form av en PDF-fil samt att länken för nedladdning är giltig i 7 dagar. 

De protokoll som medföljer får fotokopieras för personligt bruk. För närmare beskrivning av innehåll se respektive produktbeskrivning nedan. Priset för ett paket är rabatterat jämfört med om du köper de olika delarna separat. Vid köp av fem eller fler paket tillkommer även en mängdrabatt.