SCID-I

446,00 kr

SCID-I (Structured Clinical Interview for DSM-IV-Axis I Disorders, APP, 1997; svensk översättning Pilgrim Press, 1998) är ett semistrukturerat intervjustöd för psykiatrisk diagnostik enligt DSM som bygger på att intervjuaren ställer såväl riktade frågor som mer öppna följdfrågor. Patienten besvarar frågorna mer eller mindre utförligt med egna ord och begränsas således inte till att enbart svara ja eller nej.

Artikelnr: ISBN: 91-973050-2-2 Kategorier: ,

Beskrivning

Info: Strukturerad klinisk intervju för DSM-IV, axel I. 84 A4-sidor. Därtill, med personligt kopieringstillstånd, 32 A4-sidor protokoll.
ISBN: 91-973050-2-2

SCID-I (Structured Clinical Interview for DSM-IV-Axis I Disorders, APP, 1997; svensk översättning Pilgrim Press, 1998) är ett semistrukturerat intervjustöd för psykiatrisk diagnostik enligt DSM som bygger på att intervjuaren ställer såväl riktade frågor som mer öppna följdfrågor. Patienten besvarar frågorna mer eller mindre utförligt med egna ord och begränsas således inte till att enbart svara ja eller nej.

Syftet är att systematiskt samla in kliniskt relevant och rikhaltig information som ligger till grund för att intervjuaren fortlöpande under intervjun ska kunna pröva DSM-kriterier. När intervjun är klar är också de aktuella DSM-diagnoserna belagda. SCID-metodiken ger både en utförlig screening för ett stort antal axel-I diagnoser och en detaljerad genomgång av de diagnoser som visar sig vara aktuella.

Tillämpningen förutsätter goda kunskaper om de psykiatriska störningarna och om DSM-systemets kriterier. SCID används både inom klinisk psykiatrisk specialistvård och som urvalsinstrument för forskningsstudier.

Mer information

Vikt 610 g