SCID-paket

848,00 kr

SCID-I (Structured Clinical Interview for DSM-IV-Axis I Disorders, APP, 1997; svensk översättning Pilgrim Press, 1998) är ett semistrukturerat intervjustöd för psykiatrisk diagnostik enligt DSM som bygger på att intervjuaren ställer såväl riktade frågor som mer öppna följdfrågor.

CD-skiva som tillval
Vi vill göra er uppmärksamma på att handboken levereras i form av en PDF-fil – per epost efter genomförd beställning. Önskas handbok per CD ber vi dig att kryssa i rutan nedan.

Beskrivning

Info: SCID Paket (SCID-I + SCID-II + Handbok (PDF))

SCID-I (Structured Clinical Interview for DSM-IV-Axis I Disorders, APP, 1997; svensk översättning Pilgrim Press, 1998) är ett semistrukturerat intervjustöd för psykiatrisk diagnostik enligt DSM som bygger på att intervjuaren ställer såväl riktade frågor som mer öppna följdfrågor. Patienten besvarar frågorna mer eller mindre utförligt med egna ord och begränsas således inte till att enbart svara ja eller nej.

Syftet är att systematiskt samla in kliniskt relevant och rikhaltig information som ligger till grund för att intervjuaren fortlöpande under intervjun ska kunna pröva DSM-kriterier. När intervjun är klar är också de aktuella DSM-diagnoserna belagda. SCID-metodiken ger både en utförlig screening för ett stort antal axel-I diagnoser och en detaljerad genomgång av de diagnoser som visar sig vara aktuella.

Tillämpningen förutsätter goda kunskaper om de psykiatriska störningarna och om DSM-systemets kriterier. SCID används både inom klinisk psykiatrisk specialistvård och som urvalsinstrument för forskningsstudier.

>>>

SCID-II är liksom SCID-I ett semistrukturerat intervjustöd som används för diagnostik av personlighetsstörningar enligt DSM-IV (Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis II Personality Disorders, APP, 1997; svensk översättning Pilgrim Press, 1998). Det omfattar samtliga officiella axel II-diagnoser, samt även de icke-officiella diagnoserna depressiv personlighetsstörning och passiv-aggressiv personlighetsstörning.

Till SCID-II finns ett Personlighetsformulär för egenbedömning som fungerar som en förberedelse inför en fullständig SCID-II intervju. Intervjutiden förkortas avsevärt genom att intervjuaren enbart följer upp de problem som patienten bekräftat i screeningformuläret. Observera att Personlighetsformuläret inte är tänkt att utgöra det enda underlaget för axel II-diagnostik, utan att det ska kopplas till en fullständig klinisk intervju.

>>>

Handboken klargör hur man använder de olika versionerna av SCID för DSM-IV. Kriterierna för samtliga DSM-diagnoser i alla olika versioner av SCID granskas i detalj. Till varje kriterium får läsaren tydliga exempel på vad som skall anses utgöra belägg för att kriteriet ifråga är uppfyllt. För denna angelägna diskussion har man intill nu saknat vägledning.

Handboken ger en detaljerad inblick i det sätt att tänka kring kliniska fenomen, som utmärker ett symtomklassificerande arbetssätt. Läsaren får därigenom en fördjupad förståelse för hur DSM-systemet är tänkt, och hur man bäst drar nytta av det som stöd i den kliniska vardagen.

Handboken är en given referensbok för var och en som arbetar med bedömningar och diagnostiska frågeställningar inom psykiatrin.

De protokoll som medföljer får fotokopieras för personligt bruk. För närmare beskrivning av innehåll se respektive produktbeskrivning nedan. Priset för ett paket är rabatterat jämfört med om du köper de olika delarna separat. Vid köp av fem eller fler paket tillkommer även en mängdrabatt.

Pris vid köp av minst 5 stycken 748 kr / styck.

Mer information

Vikt 1535 g
Format

PDF, CD