Tanke, Känsla, Handling

159,00 kr

Vad har hänt när människor missförstått varandra?

Hur kan två personer vara så oense om samma yttre verklighet? Varför blir vi så oerhört arga inför en viss sorts bemötande? Hur kan vi arbeta med personlig förändring på egen hand?

Artikelnr: ISBN: 978-9198007923 Kategorier: ,

Beskrivning

Info: Jörgen Herlofson och Sven Nordqvist.
ISBN: 978-9198007923

Den föregående upplagan har reviderats och dessutom utökats med flera nytillkomna avsnitt. Resultatet är en bok på 80 sidor som är indelad i sju kapitel med följande rubriker:

– Tanke, känsla, handling
– Hur vi uppfattar information
– Hur vi bearbetar information
– Hur vi förmedlar information
– Dina tankar – vänner eller fiender?
– Val, värden och värderingar
– Dina känslor – vänner eller fiender?
– Möjlighetscirklarna

Innehållet kan ses som en tillämpning av kognitiv teori applicerad på dialog och kommunikation mellan människor i vardagslivet. Materialet, av Jörgen Herlofson, är utformat främst med tanke på en intresserad allmänhet. Där finns gott om lätt igenkännbara vardagliga exempel och utförliga anvisningar för hur man kan utveckla sig själv i olika avseenden. Innehållet är samtidigt såpass teoretiskt genomarbetat att det också är av intresse för fackfolk och som studiematerial i utbildningar.

Perspektivet på centrala kognitiva begrepp som tankefällor och dysfunktionella attityder vidgas genom fokuseringen på vardagspsykologi snarare än på psykopatologi. Sven Nordquist har gjort härliga och träffsäkra teckningar som i hög grad bidrar till bokens pedagogiska kvaliteter. Som separat komplettering till boken finns även ett ljudmaterial (ca 40 minuter) som CD-skiva eller nedladdningsbar ljudfil. Där gestaltas bl a tankefällorna i realistiska vardagsdialoger hämtade ur arbetslivet.

Ytterligare information

Vikt 100 g