DSM-5 Kulturformuleringsintervju (KFI)

0,00 kr

Kulturformuleringsintervjun (KFI) är ett praktiskt intervjustöd som är tänkt att underlätta möjligheterna till förståelse av intervjupersonens kulturellt baserade värde- och referenssystem.

Inriktningen på förståelse av den hjälpsökande personens unika bakgrund kan antas bidra till ökad tillit i mötet med vården och därmed också till en konstruktiv samarbetsallians.

– Lägg i varukorgen och checka ut i kassan så får du en nedladdningslänk i din e-post!

Artikelnr: 14 Kategorier: ,

Beskrivning

Problembeskrivningar, förståelsen av orsakssamband liksom förväntningar på problemlösning och vad slags hjälp som skulle vara till nytta påverkas ofta av kulturellt baserade uppfattningar. Sådan bias gäller givetvis också för intervjuarens perspektiv.

Kulturformuleringsintervjun ger stöd för att uppmärksamma de kulturella faktorernas betydelse för den gemensamma förståelsen av ärendet.

Kulturformuleringsintervjun berör även upplevd identitet i sådana avseenden som etnicitet, sexuell läggning, existentiella och andliga teman. Intervjupersonen framträder som subjekt med en personlig värde- och referensbakgrund, vilket kontrasterar mot den mer objektifierande karaktär som anamnestiska intervjuer inte sällan har.

Till Kulturformuleringsintervjun finns ett antal tilläggsmoduler (se nedan) för fördjupning av samtalet vid behov.

1) Förklaringsmodell
2) Funktionsnivå
3) Socialt nätverk
4) Psykosociala påfrestningar
5) Andlighet, religion och moraliska traditioner
6) Kulturell identitet
7) Sjukdomshantering och hjälpsökande
8) Relationen patient – yrkesperson
9) Ungdomar och barn i skolåldern
10) Äldre personer
11) Migranter och flyktingar
12) Vårdare